Kde nás najdete


Komenského náměstí 417
Dobříš


Bližší popis cesty k nám najdete na konci stránky.

Ordinační hodiny

Po 9-12  13-16
Út 9-12  13-18
St 9-12  13-16
Čt 9-12  13-18
Pá 8-10


Po domluvě jsme přítomní i mimo ordinační hodiny.
Klienty přijímáme po předchozím objednání.

Kontakty

PhDr. Renata Hacklová, Ph.D.
605 399 033

Mgr. Karel Černý
725 709 256

Řídíme se etickými zásadami Asociace klinických psychologů (AKP) a Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)


PhDr. Renata Hacklová, Ph.D.
klinický psycholog
odborný garant ambulance


605 399 033
hacklova@psychologiebrdy.cz
Mgr. Karel Černý
psycholog
ve zdravotnictví


725 709 256
cerny@psychologiebrdy.cz

Služby pro dospělé

Individuální
psychoterapie

Pravidelná setkávání, která staví na osobním kontaktu s terapeutem. Jedná se o proces, který pomáhá porozumět hlubším příčinám aktuálních i dlouhodobých potíží.

Psychologické
vyšetření

Nabízíme psychologická vyšetření zaměřená na různé cíle. Od cíle vyšetření se pak odvíjí i jeho délka.

Neprovádíme vyšetření na řidičský a zbrojní průkaz.

Klinicko-psychologické poradenství

Setkání je většinou zaměřené na hledání řešení aktuálního problému. Zpravidla probíhá v několika sezeních s nepravidelnými intervaly, může být ale i jednorázové.

Pokud potřebujete vyhledat psychologickou péči ihned, kontaktujte prosím krizovou
linku nebo krizové centrum.Služby pro děti a dospívající – v současné době je v naší ambulanci péče o děti a dospívající přerušena

Individuální psychoterapie pro děti

Individuální psychoterapii nabízíme dětem od 5 let. Využíváme hrové metody. Součástí jsou konzultace s rodičem.

Psychologické vyšetření

Provádíme psychologická vyšetření dětí a dospívajících od narození až do dospělosti. Vyšetření mohou být zacílená na různé oblasti.

Individuální psychoterapie pro dospívající

Pravidelná setkávání, která kombinují přístupy pro dospělé s interaktivními a hrovými metodami (podle individuálních potřeb a preferencí klienta).

O nás

PhDr. Renata Hacklová, Ph.D.

KONTAKT: 605 399 033; hacklova@psychologiebrdy.cz

klinický psycholog
garant ambulance


odbornost
atestace z klinické psychologie (2007)
funkční specializace v psychoterapii (2010)

akreditované psychoterapeutické výcviky:
výcvik v systemické a rodinné psychoterapii
výcvik v jungovsky orientované psychoterapii
výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii

členství v odborných společnostech:
Asociace klinických psychologů (AKP)
Českomoravská psychologická společnost (ČMPS), sekce psychologie zdraví (jednatelka)
Česká společnost pro analytickou psychologii C. G. Junga (ČSAP)
Česká společnost pro Katatymně-imaginativní psychoterapii (ČSKIP)
Evropská společnost psychologie zdraví (EHPS), národní delegát za ČR

odborná praxe
od 2020 ordinace klinické psychologie Dobříš
od 2016 ordinace klinické psychologie Praha – Prosek
2016-2018 Městská poliklinika Praha, ordinace klinického
psychologa
2013-2016 ordinace klinického psychologa Příbram
2012-2015 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Klinika
dětí a dorostu
2011-2020 Státní zdravotní ústav. Oddělení fyziologie práce.
2009-2012 Všeobecná fakultní nemocnice. Gynekologicko-
porodnická klinika
2009-2012 Všeobecná fakultní nemocnice. Oddělení klinické
psychologie a psychoterapie
2008-2008 Praha, ordinace klinické psychologie a
psychoterapie pro děti a dospělé
2007-2007 Fakultní nemocnice Motol. Klinika dětské
neurologie
2004-2007 Dětské centrum při Thomayerově nemocnici (dříve
Kojenecký ústav, KÚ při FTN)

Pracuje s dospělými a dospívajícími.

Mgr. Karel Černý

KONTAKT: 725 709 256; cerny@psychologiebrdy.cz

psycholog
ve zdravotnictví

odbornost:
od roku 2020 psycholog ve zdravotnictví
Úvodní kurz do Transakční analýzy TA101 (akreditovaný kurz AKP ČR)
Lektor primární prevence rizikového chování (akreditovaný Podané ruce o.p.s.)
Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu (akreditovaný MŠMT)

akreditovaný psychoterapeutický výcvik:psychodynamicky a hlubinně orientovaný výcvik SUR

odborná praxe
2018-2019 Psycholog ve společnosti Podané ruce o.p.s.
2019-2020 Ambulance klinického psychologa pod garancí PhDr. Jitky Ilgnerové


V ambulanci se věnuje dospělým a dospívajícím. Svou práci pravidelně superviduje.

Ceník

Naše služby jsou hrazeny pojišťovnAMI vzp (111), ozp (207), ZP MV ČR (211), ČPZP (205), VoZP (201)

S ostatními pojišťovnami aktuálně navazujeme
smluvní vztahy.

klientům ostatních pojišťoven poskytujeme služby za úhradu

individuální psychoterapie (50 minut) 800 Kč *
psychologické poradenství (50 minut) 800 Kč *
psychologické vyšetření (dle náročnosti) 2100 – 4200 Kč

* po individuální domluvě sleva na 700 Kč

Jak se k nám dostanete

Sídlíme na adrese Komenského náměstí 417, Dobříš – 3 minuty chůze od autobusové zastávky Dobříš, náměstí.

Poté, co vejdete dovnitř domu, Vás nasměruje informační cedule – po schodech nahoru, do mezipatra.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek