Kde nás najdete


Komenského náměstí 417
Dobříš


Bližší popis cesty k nám najdete na konci stránky.

Ordinační hodiny

Po 9-12  13-16
Út 9-12  13-18
St 9-12  13-16
Čt 9-12  13-18
Pá 8-10


Po domluvě jsme přítomní i mimo ordinační hodiny.
Klienty přijímáme po předchozím objednání.

Kontakty

PhDr. Renata Hacklová, Ph.D.
606 540 363

Mgr. Karel Černý
725 709 256

Mgr. Markéta Černá
602 324 470

Řídíme se etickými zásadami Asociace klinických psychologů (AKP) a Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)


PhDr. Renata Hacklová, Ph.D.
klinický psycholog
odborný garant ambulance


Pracuje s dospělými a dospívajícími.

606 540 363
hacklova@psychologiebrdy.cz
Mgr. Karel Černý
psycholog
ve zdravotnictví


Pracuje s dospělými a dospívajícími.

725 709 256
cerny@psychologiebrdy.cz
Mgr. Markéta Černá
psycholog
ve zdravotnictví

Pracuje s dětmi a dospívajícími.

602 324 470
cerna@psychologiebrdy.cz

Služby pro dospělé

Individuální
psychoterapie

Pravidelná setkávání, který staví na osobním kontaktu s terapeutem. Jedná se o proces, který pomáhá porozumět hlubším příčinám aktuálních i dlouhodobých potíží.

Psychologické
vyšetření

Nabízíme psychologická vyšetření zaměřená na různé cíle. Od cíle vyšetření se pak odvíjí i jeho délka.

Neprovádíme vyšetření na řidičský a zbrojní průkaz.

Klinicko-psychologické poradenství

Setkání je většinou zaměřené na hledání řešení aktuálního problému. Zpravidla probíhá v několika sezeních s nepravidelnými intervaly, může být ale i jednorázové.

Pokud potřebujete vyhledat psychologickou péči ihned, kontaktujte prosím krizovou
linku nebo krizové centrum.Služby pro děti a dospívající

Individuální psychoterapie pro děti

Individuální psychoterapii nabízíme dětem od 5 let. Využíváme hrové metody. Součástí jsou konzultace s rodičem.

Psychologické vyšetření

Provádíme psychologická vyšetření dětí a dospívajících od narození až do dospělosti. Vyšetření mohou být zacílená na různé oblasti.

Individuální psychoterapie pro dospívající

Pravidelná setkávání, která kombinují přístupy pro dospělé s interaktivními a hrovými metodami (podle individuálních potřeb a preferencí klienta).

O nás

PhDr. Renata Hacklová, Ph.D.

KONTAKT: 606 540 363; hacklova@psychologiebrdy.cz

klinický psycholog
garant ambulance


odbornost
atestace z klinické psychologie (2007)
funkční specializace v psychoterapii (2010)

akreditované psychoterapeutické výcviky:
výcvik v systemické a rodinné psychoterapii
výcvik v jungovsky orientované psychoterapii
výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii

členství v odborných společnostech:
Asociace klinických psychologů (AKP)
Českomoravská psychologická společnost (ČMPS), sekce psychologie zdraví (jednatelka)
Česká společnost pro analytickou psychologii C. G. Junga (ČSAP)
Česká společnost pro Katatymně-imaginativní psychoterapii (ČSKIP)
Evropská společnost psychologie zdraví (EHPS), národní delegát za ČR

odborná praxe
od 2020 ordinace klinické psychologie Dobříš
od 2016 ordinace klinické psychologie Praha – Prosek
2016-2018 Městská poliklinika Praha, ordinace klinického
psychologa
2013-2016 ordinace klinického psychologa Příbram
2012-2015 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Klinika
dětí a dorostu
2011-2020 Státní zdravotní ústav. Oddělení fyziologie práce.
2009-2012 Všeobecná fakultní nemocnice. Gynekologicko-
porodnická klinika
2009-2012 Všeobecná fakultní nemocnice. Oddělení klinické
psychologie a psychoterapie
2008-2008 Praha, ordinace klinické psychologie a
psychoterapie pro děti a dospělé
2007-2007 Fakultní nemocnice Motol. Klinika dětské
neurologie
2004-2007 Dětské centrum při Thomayerově nemocnici (dříve
Kojenecký ústav, KÚ při FTN)

Pracuje s dospělými a dospívajícími.

Mgr. Karel Černý

KONTAKT: 725 709 256; cerny@psychologiebrdy.cz

psycholog
ve zdravotnictví

odbornost:
od roku 2020 psycholog ve zdravotnictví
Úvodní kurz do Transakční analýzy TA101 (akreditovaný kurz AKP ČR)
Lektor primární prevence rizikového chování (akreditovaný Podané ruce o.p.s.)
Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu (akreditovaný MŠMT)

akreditovaný psychoterapeutický výcvik:psychodynamicky a hlubinně orientovaný výcvik SUR

odborná praxe
2018-2019 Psycholog ve společnosti Podané ruce o.p.s.
2019-2020 Ambulance klinického psychologa pod garancí PhDr. Jitky Ilgnerové


V ambulanci se věnuje dospělým a dospívajícím. Svou práci pravidelně superviduje.

Mgr. Markéta Černá

602 324 470; cerna@psychologiebrdy.cz

psycholog
ve zdravotnictví


odbornost:
od roku 2019 pracuje jako psycholog ve zdravotnictví
kurz Lektor primární prevence rizikového chování (akreditovaný Podané ruce o.p.s.)

akreditovaný psychoterapeutický výcvik:
> výcvik v jungovsky orientované psychoterapii (frekventantka výcviku)

členství v odborných společnostech:
> Česká společnost pro analytickou psychologii C. G. Junga (ČSAP)

odborná praxe
2019-2020 Dětské oddělení Okresní nemocnice Havlíčkův Brod


V ambulanci se věnuje dětem a dospívajícím. Svou práci pravidelně superviduje.

Ceník

Naše služby jsou hrazeny pojišťovnAMI vzp (111), ozp (207), ZP MV ČR (211), ČPZP (205), VoZP (201)

S ostatními pojišťovnami aktuálně navazujeme
smluvní vztahy.

klientům ostatních pojišťoven poskytujeme služby za úhradu

individuální psychoterapie (50 minut) 800 Kč *
psychologické poradenství (50 minut) 800 Kč *
psychologické vyšetření (dle náročnosti) 2100 – 4200 Kč

* po individuální domluvě sleva na 700 Kč

Jak se k nám dostanete

Sídlíme na adrese Komenského náměstí 417, Dobříš – 3 minuty chůze od autobusové zastávky Dobříš, náměstí.

Poté, co vejdete dovnitř domu, Vás nasměruje informační cedule – po schodech nahoru, do mezipatra.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek